Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抹子 抹掉 抹杀 抹灰 抹黄
抹子 抹掉 抹杀 抹灰 抹黄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

抹子

[ma1 zi5]
┵
ګل ماله;تپاند;تپانده;تپندی;چمټه;خټموښی;دسپنه;رمبى;سپنه;سرڅينک;ګلماله;مرڅينک;ډمبه;مرڅينګ;ټپړا;کرنډۍ;مهره