Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
溃乱 溃疡 溃裂 溃逃
溃乱 溃疡 溃裂 溃逃

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[kui4]

(ترهغى پورى چه دچا وچيدو حدته ورسېږى);انفجار;انفلاق;بيلتون;پنچرول;چاود;چاودل;چاودنه;چاودون;چاودېدنه;چاوديدنه;چودنه;چونه;څوخيدل ټنډيدل;سره بيليدل;سره ړنګيدل;ګلخن;نا څاپه پيدا كېدنه;نا څاپه پيدا كيدل;نا څاپه ننوتل;وسلېدل;څيرېدل;چول;چاودل