Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赌博 赌局 赌物 赌运 赌钱
赌钱 赌钱者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

赌钱者

[du3 qian2 zhe3]
戒窥
قات;پټ;پنڅه;پوړ;تا;طبقه;قشر;کونسترګی;لېږګی;يښوونكى;پړ;برغ;لای;چوڼ;رده;ول;غبرګون;کان