Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
菌类 菌鳃
菌类 菌鳃

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

菌类

[jun1 lei4]
颠摸
(پوڅكۍ يا مر خيړى يا ستورى);جڼاسكى اونور;دنباتاتو هغه ډول چه پاڼى ګلان او شين رنګ نه لرى لكه;فنجى;ګوبلکه