Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
甲克 甲壳 甲板 甲状 甲虫 甲醛
甲克 甲壳 甲板 甲状 甲虫 甲醛

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

甲克

[jia3 ke4]
ヒ
غدکه;چپنه;اندرکۍ;پاکټ;پوڼۍ;پېڅوولی;جاكټ;جاکت;جاکټ;جرابۍ;دپټاټوپوستكى;دژووپوست;دكتاب پوښ;ګدلۍ;كرتۍ;کورتۍ;لفافه;جنګی;کورته;کرته;کوټ;غلاف