Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
沙丁 沙丘 沙土 沙岗 沙岩 沙拉 沙文 沙暴 沙沙 沙漠 沙皇 沙鱼 沙龙
沙漠 沙漠的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

沙漠的

[sha1 mo4 de5]
‵簔
ولخه;استحقاق;اورغو;بټ بېديا;بېديا;بيابان;بياباني;پرېښودل;پرېښوول;ترکول;تښتېدل;تګلی;ټټنګ;چول;څورګه;دښت;دشته;دشګو بېديا;ډاګ;رېګستان;ريګستان;سارا;سارايي;سوراړ;سونجه;شاړ;صحرا;کرند;لاس اخستل;لوګ;ميره;وچه ميره;ويرانه;ويراني;سنج;سنجه;قفر;فرارېدل;صحرايي;فرار;هرزه