Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

主目

[zhu3 mu4]
ヘ
وند;( لفظي );استدلال;بحث;برهان;پرخاش;تفاوت;تلخيص;توپير;ثبوت;جدال;جدل;جګاړ;جنګ;حجت;خلاصه;خلص;خولبر;داوه دنګله;دعوا;دعوه;دليل;شتا;شخړه;غږېدنه;غږيده;ګيرودار;کړس;لچرتوب;لچري;لنډيز;لوميا;مباحثه;مجادله;مشاجره;مصداق;منازعه;مناقشه;هېرۍ;قيل وقال;ناندرۍ;تنازع;ستېزه;کانې وانې;کش مکش;دلالت;ګرېټۍ;اړودوړ;فتور;لانجه ;مُباحثه;مُناظره