Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
所包 所愿 所持 所有 所爱 所谓 所赚
所有 所有主

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

所有主

[suo3 you3 zhu3]
┮Τ
نايک;بادار;څښتن;خاوند;صاحب;لرونکى;مالک;وال;والا;واله;مال والا;څښتنه;صاحبه;حقدار، حق دار