Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
脊椎 脊背 脊骨 脊髓
脊椎 脊背 脊骨 脊髓

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

脊椎

[ji3 zhui1]
凑
ملاغاښی;ګوجرکی;ملامرۍ;( فقره );بوجرکی;د ملامرۍ;دملا بند;دملا غاښى;دملاغاښی;دملامرۍ;فقره;کوجرکي;مرکنډۍ;فقار;مهره