Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
甲克 甲壳 甲板 甲状 甲虫 甲醛
甲克 甲壳 甲板 甲状 甲虫 甲醛

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

甲虫

[jia3 chong2]
ヒ挛
مشته;کاکۍ;(په تېرهدوروځو);ځوړندېدل;خزد كه;غوزايي;غياړه;ګونګټ;لرګى چه غوښ او نور په ټكوى;مامى يو ډول حشره چه څلوروز رونه لرى او مخكى دوه وزره يى دنه الوتلو په وخت كى دور وستنيو وزرود پاره پوښ وي;نېغېدل اور او تل;دوباړی