Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
签准 签名 签子 签字 签章 签证
签准 签名 签子 签字 签章 签证

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

签名

[qian1 ming2]
帽
لاس ليک;(موسيقې سورونه;امضا;پاراف;پروګرام;پنجه;توشيح;دستخط;شوکاره;كړن لار;لاس ليك;لاسليک;لنډ لاسليک;لاسليك