Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
谓词 谓语
谓词 谓语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

谓语

[wei4 yu3]
孔粂
(په ګرامر كې);اخته کول;اعلانول;ايجادول;بناكول;بنسټ ايښودل;بيانول;پخلی کول;په منظق كې ديوشي اثبات يا ترديد;تاداو اېښودل;تاسيسول;تاييدول;تائيدول;تخصيصول;ځانګړول;څرګندون;خبره;ديوشي دوجود ثابتوونكى;زغردتيا;ښکېل کول;ښکېلول;غوټ په غوټ;ګرفتارول;کښې ايستل;کښېيستل;محمول;مسند;نسبت وركول;بابېزول;باب