Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
东北 东南 东家 东方 东西
东北 东南 东家 东方 东西

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[dong1]

خاور;(هېوادونه;پورب;خاتيځ;ختيځ;دختيځ;سيمى);شرق;شرقى;شغرب;لمر خاته;لمرخاته;لمرختيځ;مشرق;نورختيځ