Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
炖汤 炖肉 炖菜 炖锅
炖汤 炖肉 炖菜 炖锅

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

炖汤

[dun4 tang1]
蚖傣
(بخار);آبګوشت;اندېښنه كول;بوړ;پخول;په بړاس;پوري کول;ځومنه;دم كول;ساګيني;غورمه;قورمه;قورمه كول;کورمه;ورو ورو ايشول;ورو ورو پخول;تويول