Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
字尾 字形 字符 字谜 字面 字首
字尾 字形 字符 字谜 字面 字首

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

字尾

[zi4 wei3]
Ю
ځی;بان;په يڅوړ;روستاړى;روستاړی;سفكس;شاګونی;شاوند;کړمڅی;لاحقه;وبره;ورو ستاړى;وروستاړى;وروستاړی;وروستوندی;مه;مند;تره;جي;لپاره;ګونه;من;ون;لره;پسينه;يځ;لاندي