Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
香客 香槟 香橼 香油 香港 香瓜 香精 香肠 香草 香蕉
香客 香槟 香橼 香油 香港 香瓜 香精 香肠 香草 香蕉

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

香精

[xiang1 jing1]
弘
څوز;اروا;ارواح;اساسي;اصل;اصلا";بنسټيز;بېخ;پسمنظر;تل;توروبور;تومنه;تېل;جوهر;خوی;ذات;رښ;روح;زمينه;سا;ساه;شان و شوکت;طبيعت;عطر;کونه;نفس;وږم;ماهيت;بنچک;هويت;جند;اصليت;نهاد;مآل;ګوهر;عرق;هسته;مايه;اصالت;مبتدیٰ;عين;مدلل