Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奉承 奉献 奉现 奉行
奉承 奉承的 奉承者 奉承语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

奉承者

[feng4 cheng2 zhe3]
┯
څټلی;خوشاټر;لېږمى;بوټپاکی;چاپلوس;خایه مال;خوشامندګر;ډرپل;ژانی;ژباون;غوړژبی;غوړه مال;لمغړى;لمغړی;لوڅکی;ليت;متملق;مداح;ژباوڼ;سادو