Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
募兵 募化
募兵 募化

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[mu4]

(امر);امتحانول;په انتخا باتو كې دخلكو څخه درايوغوښتنه;په ټاټ يا شړۍ كې نغښتل;څېړل;ګوېږل;بسپنه;بسپنه غونډول ;چنده ټولول;د رايو ټولونه;رايې ټولول;سپارښتنه