Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
光临 光二 光亮 光复 光头 光学 光彩 光束 光漆 光照 光环 光秃 光纤 光谱 光阴
光临 光二 光亮 光复 光头 光学 光彩 光束 光漆 光照 光环 光秃 光纤 光谱 光阴

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

光束

[guang1 shu4]

چوپټه;کړۍ;ګرګنډه;ارتوالى;ارتون;الوار;بر;بړانګه;بنګړه;پټېره;پسور;پلنتوب;پلنوالی;پلوشه;تمبه;تير;ټمبه;چارتراش;چنبه;څرکېدل;ځلېدل;دبيړۍ نس باتر ټولو پسروره پرخه;دتلې ډنډه;درېړ;سور;سونډ;شعاع;عرض;غوړانګه;قرض ورکول;ميله;وړانګه;برګه;ګاډر;لاړی;لهړی;وېشه;شهين;کښندری;غوله;ګوړدم;غنډ;ډنډۍ;ګدره;شاهتير;ډاګه;نوار;پړکېدل;ډنډه;ډانډۍ;قينچي;کرۍ