Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
铺地 铺席 铺张 铺摊 铺板 铺碎 铺设 铺路 铺陈
铺碎石

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

铺碎石

[pu1 sui4 shi2]
綫窰ホ
جغله;کانګر;باجري;پترکاڼی;جغل;ريچ;سنګرېزه;سنګلاخ;شګه;شنکاړ;ګټکۍ;كريړ;کاړ;کرپړ;کرکاندی;کرهېړ;کرېړ;کينګرۍ;کينکری;متی;وړى وړى ډبرى;سنګ اندازي;ګاګره;ګاره;رېګ;سال;ږغل