Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
死亡 死命 死地 死板 死活 死的 死脑 死记 死面 死鬼
死脑筋

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

死脑筋

[si3 nao3 jin1]
福惮
ټوقمار;ابله;احمق;اغفالول;انايي;باډو;باو وهلی;باوله;بړبنګ;بودله;بوړ;بوزي بنده;بې عقل;بې عقله كول;بېړا;بېړنی;بېعقل;بېعقله;پاپي;پاګل;پوسی;پوهړ;تصاعد;تورکښ;تورمخی;تېرايستل;تېرباسل;تېريستل;ټانټس;ټغل;ټګل;ټګېيل;ټوکمار;ټوکي;جګلاوو;چادی;چاړا;چاړی;چاوی;چلر;چېوه;خډل;خردنګ;خرډبه;خرډګ;خرسوار;خركول;خرومږ;خطا ايستل;خو کول;خېله;درغستل;دروهل;دورهېيل;دوړه مار;ساده;ساډنګ;ساډۍ;سپېدلی;سډول;ښوهول;شوده;شوډنګ;عيب لرونکی;عيبناک;غلطول;غولول;ګادړ;ګدی;ګډی خر;ګودې;کدوسری;لباړ;لېونى;متړ;مسخره;مسخره كول;ياوه;انائي;نيم سړی;خرسور;پلن سری;لوده