Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阻塞 阻害 阻挠 阻断 阻止 阻碍
阻碍成 阻碍者 阻碍议

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

阻碍议事

[zu3 ai4 yi4 shi4]
锚某ㄆ
(اصط);(امر);(شلو مبو);بې ځايه مدا خله كول;په بې ځايه خبرو دشورا وخت ټالول;ټالوونكى;دتر وو;مچ;;دخبرو د اوږدولو له لارې دلايحې دتصويب ځنډول;دلايحوپه منظورۍ كې خنډ رامنځته كول;هغه څوك چې په اوږدوخبرو ياوينا دجرګې دكار دپرمختګ مخه نيسي;هغه څوك چې له اجازې پرته له بل هيواد سره جګړه پيل كړي