Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恐吓 恐怖 恐惧 恐慌 恐水 恐龙
恐吓 恐怖 恐惧 恐慌 恐水 恐龙

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

恐怖

[kong3 bu4]
┢
تېرور;ترور;بېره;بيم;ترهندتيا;ترهه;خوف;دهشت;ډار;ډاروونكى;ډارېدنه;ډېره ويره;زيات ډار ويروونكى;نهيب;هول;سهم;سهم ګر;پرتم;يره;خشيت;هولناکي;هيبت;هراس;پدل;دبدبه;تِرور;دوېرې اوترهې دوره;دوېرې عامل;وحشت;وېره