Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
呈报 呈献 呈绿 呈请
呈报 呈献 呈绿 呈请

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

呈报

[cheng2 bao4]
厨
راپور;(لكه دټوپك);ابلاغ;ابلاغول;ابلاغيه;اترول;اړوند;اړيکه;اطلاع;اطلاع وركول;اطلاع ورکول;اعلانول;افواه;اګاه کول;آګاهي;انتساب;انګازه;انګروزه;انګه;انکور;اوازه;اّوازه;په ډاګه کول;تبارز;تړاو;تعلقات;تقبيحول;تنشا;ټنټنا;چاودېدنه;چغلي;چودنه;چوغلي;چوغلي کول;چوک چوکه;حاضرېدل;خبر;خبر وركول;خبرپاڼه;خبرتيا;خبرول;خبرونه;خپرتيا;درز;دوسيه;ډاګه;(په);کول;ډاګيزول;ډنډا;راپورتاژ;راپوروركول;ربط;رپوټ;رپورتاژ;رنګه;روايت کول;زونګه;شايعه;شهرت;شيطاني;شيطاني کول;غاندل;غږ;غمازي کول;غوږول;ګذارش;ګړزا;ګړزوګړوز;ګزارش;ګڼژی;ګنګوسه;ګنګوسى;ګونګوسه;ويل;راپورت;رپورټ;رپټ;عرض;کنفرانس;پروتوکول;لنډيز;تبليغ;څلوربرغه;راپور وركول;راپورچمتوكول;مخينه