Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
装上 装以 装出 装扮 装枢 装桅 装椽 装模 装满 装甲 装肋 装腔 装船 装设 装货 装载 装饰
装以玻 装以窗 装以翼 装以马

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

装以翼

[zhuang1 yi3 yi4]
杆羖
(په الوتنه);(په ملنډو);(تياتر);(كلا);(نظامي);اړخ;الوتل;الوتنه;الوزول;پر وهل;پره;په وزركې زخمي كول;تروړل;تېزول;جناح;چوټول;څانګ;څانګه;څنګ;دښمن ټپي كول;دلښكر كيڼ يا ښي اړخ لوبغاړى;ډډه;شرازه;شکول;شوکه کول;شوکول;غلاکول;کوټۍ;لار وهل;لاس;لوژ;لوېږنده;ورتل;وزر;وزر وركول;وزر وزمه;ووږه;ووزي;کوڅر;پر;الحاقيه;د … په څنډه;ډله;لورى