Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
等价 等待 等後 等级 等距 等高
等级制

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

等级制度

[deng3 ji2 zhi4 du4]
单
دروحانينو حكومت;دروحانينو سلسله;دمراتبو سلسله;سلسله;( د مرتبو);هغه حكومت چې دمرتبو سلسله دحاكميت له مخې پكښي كلكه وي