Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
毕业
毕业 毕业典 毕业生 毕业证

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

毕业生的

[bi4 ye4 sheng1 de5]
拨穨ネ
ددرجې خښتن;درجه لرونكى شى;دزده کړو څخه فارغ;فارغ;فارغ التحصيل;لېسانسه