Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
夺去 夺取 夺得 夺权 夺还
夺权利

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

夺权利

[duo2 quan2 li4]
管舦
دتابعيت له حق څخه محرومول;درايى له ور كولو څخه محرومول;د رايې له حقه بې برخې كول;د رايې له حقه محرومول