Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喷出 喷发 喷嚏 喷回 喷射 喷水 喷油 喷溅 喷灌 喷火 喷管 喷粉 喷红 喷著 喷鼻
喷出 喷发 喷嚏 喷回 喷射 喷水 喷油 喷溅 喷灌 喷火 喷管 喷粉 喷红 喷著 喷鼻

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [pen1]

    داره کول;دارې وهل
  2. [pen4]

    شاټينګه;(قمچينى);ابره;ايبره;بار;باران ورېدل;بدوړ;برداشت;بغبغی;پرې کول;تازيانه;ترت;ټېپۍ;ټينګری;جاړ;جاغور;ججوره;ججوری;جوجوره;جوجورى يا ججوره;جوجوری;حاصل;خرخښه;دغلې حاصل;دمتر وكى;روغ;رېبلنګ;سکوستل;سکوښتل;سکويل;سنګدان;غوڅول;فصل;قطع کول;ګډېر;کاتل;کټ کول;کټېيل;کرکول;کرل;کښت;لاښ کول;لاستى;لاښونه;لو;متروکه;محصول;ورېشپر;کادری;کلتور