Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
要不 要是 要求 要道 要饭
要饭 要饭的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

要饭的

[yao4 fan4 de5]
璶逗
خواست ګر;اترک بترک;اجسکی;الپي الا;بګت;بګری;بې توښې;بې نوا;بې وزلى;بېچاره;بېچارې;بېخرڅه;بېوزله;بيجن;پرکوټ;پګړ;پکړ;تش لاسی;تنګ لاسی;ټپساری;ټپسوری;ټوک خور;ټولګر;چړو;چندټ;خدړ;خوار;خوارکوټی;خوارکی;خوارنجی;خواره;خوارول;خواست کول;خیر ټولول;خيرات ټولول;خيرات غوښتنل;دالله در ته كښينول;دروېزګر;دروېزه کول;دروېزی;ډوګره;ربږوکی;سوال کول;سوالګر;شپږک;شپږن;ضرورتمند;عاجز;غريب;غريبول;فقير;ګدا;ګدایګر;ګدايى ګر;ګدايي کول;کنفرانس;ګدايګر;لاس اوږدول;لاس غځول;لبغړى;ملنګ كول;نيسنمن كول;ورويز ګر;روډه مست;ګداګر;سنډاسي;سايل