Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抵作 抵抗 抵押 抵挡 抵破 抵达
抵作 抵抗 抵押 抵挡 抵破 抵达

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

抵破

[di3 po4]
╄瘆
خښتک;زبينګى;بيژه كول;څيرل;خنډه وينه;دټوكړدرى كنجې ټوټه چې دلمنې باديان يانو رو دارتولو دپاره استعماليږى;درې كونجه مځكه;وينه چې پرزخم باندې وچه شوې وي;ژبينکی;ژبونکی;سوزه;ژبۍ