Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
水井 水兵 水准 水力 水平 水彩 水星 水泡 水泥 水虫 水蛭 水路 水边 水银 水龙
水井 水兵 水准 水力 水平 水彩 水星 水泡 水泥 水虫 水蛭 水路 水边 水银 水龙

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

水泡

[shui3 pao4]
獁
تڼاکه;پلۍ;امپول;بربره;بکونانۍ;بوکڼۍ;پړومبې;پوپکه;پوکاڼه;پوکناڼۍ;پوکڼاڼۍ;پولۍ;پونګه;تڼاكه;تڼاكې كول;جخ;جوخ;حباب;خورخوټۍ;دانه;ډومبکى;غوټی;کوبۍ;کيکار;مټورۍ;مټونګه;مټاکه;خری;اوه