Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
既决 既定 既得
既定的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

既定的

[ji4 ding4 de5]
琂﹚
(;(په تېره ميلان او هڅه;(لكه دصحنې اونمايش دپاره);(لكه دكاليو);(لكه قانون);(لكه لمر);اټكل;اټكلول;آرايش;استوارول;استوګن کول;استوګن کېدل;اکمالول;آله;آماده کول;اوږه په اوږه;اوسکارل;اوسول;اوسېدل;اېښودل;ايښودل;ايښودنه;بارول;بجد;برابروالى;برابرول;برابرول سمول;برابرېدل;برتانوي;برخورد;برقرارول;بريد کول;بسيا کول;بڼه;پټخېدل;پر خپل ځاى ايښوول;پرېوتل;په ټينس كې يو لړلوبې چه يوه خوا شپږ لوبې وګټي او له حريف څخه لږ ترلږه دوې لوبې وړاندې وي;په كار اچول;په كارول;په ګڼه;تاپ;تثبيتول;تحميلول;ټاكل;ټولګه;ټولى;ټېکاوول;ټينګ;ټينګول;جهاز;جوړشوى;چاودول;چمتو;چمتو کول;چورتي كېدل;چوكاټول;چول;ځاى په ځاى كول;ځای پر ځای کول;ځبله;څبله;څملاستل;خوله ور ته کول;داوكول;درېدل;دستګاه;ډا ل و ډیل;ډل;ډول ډيل;ږدل;روغ شوى;روڼ كول;زېور;سخت;سر اېښودل;سرغوچول;سريال;ښکلي کونه;سمبالول;سمت;سنګین;سېټ;سيټ;سينګارونه;شرط تړل;شروع كولټاكل شوى;شكل;غمی پکې اېښودل;غوټه اچول;غوټې اچول;فېشن;كښېناستل;كښېنول;كلكول;ګنډه کول;ګېڼه;کرل کېدل;کښېښودل;کښېنول;کلکول;کومڼول;کېږدل;کېښودل;کېښول;لګېدل;(ور سره);لماستل;لورې;لوېدل;معين شوى;مقرر شوى;ميلان لرل;هڅه لرل;انتصابي;سېت;معين;معلومدار;شکارل;متعين;ټينګېدل;زائلېدل;غوړول;کلکېدل;اړم;ټيټېدل;پټېدل;پېشول;د وزيرانو هيئت;لمر;په ځای;برا_برول;په كاراچول;ټيتېدل;ځاى پرځاى كول;سمول;كارول