Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赌博 赌局 赌物 赌运 赌钱
赌博 赌局 赌物 赌运 赌钱

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

赌物

[du3 wu4]
戒
تړ;جواى كول;داو;داو وهل;داو وهنه;شرط;شرط تړل;شرط تړنه;ضمانت کول;ګاڼه کول;ګڼیه اېښودل