Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
渗沟 渗滤 渗漏 渗透
渗漏量

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

渗漏量

[shen4 lou4 liang4]
函簗秖
تښتېدنه;تښتېده;تېښت;تيښته;څڅوبې;څڅېدلى شى;څڅېدلى شي;ځغاست;څېښتېدنه;د زړه زور کول;درز;دنګنه;زغلېده;فرار;ليک;ننوب;څڅوب;څڅېده;څڅوبى;افشا_وتنه