Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
铺地 铺席 铺张 铺摊 铺板 铺碎 铺设 铺路 铺陈
铺地板 铺地石

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

铺地板

[pu1 di4 ban3]
綫狾
تبڼۍ;تګۍ;(بيړۍ ته);(په تيره پيه دډوډۍ);(دبېړۍ);اړخ;اړخ ته ورنژدې كېدل;انجمن;انځور;بند و بست;بورډ;پره;پن;پند;په دړو پو ښل;پيڅکه;تابلو;تخته;تړاک;توصيه;ټوم;ټونګ;جانب;جدول;جرګه;جناح;ځنډه;څنډه;څنګ ته كول;څورکه;ځيره;خالپوڅې;ختل;خوراك;خوراك برابرول;دړه;دغونډې يا محكمې دمجلس ميز;دوسۍ;ژۍ;ساحل;سرخۍ;ښکوم;سلا;سېن;شورا;غاړه;غژه;كومېټه;کمېشن;کميسيون;کناره;کومېټه;ګوټۍ;لټ;لسته;ماتومى;مجلس;ميز;ناظريت;پټه;کوندری;مديره;پلاوي_هيات;رئيسه هيات