Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

主语

[zhu3 yu3]
粂
( هغه څوک ياشی دئ چي يو کار کار کوي يعني فعل يا کار دده له خوا اجرا کيږي );(لكه د خطر سره);احمد ښوونځي ته ولاړ;اخته كول;اهل;اوڅارول;ايلول;باره;برخه;بهيرا;بولډال;پره;په معرضه كي مربوط;پوست غاړی;تابع;تابعدار;تر لاس لاندې;ترلاس لاندي;تماس;ټوکره;ټېغ;جزء;چنډه;حصه;حلقه بکوش;رعيت;عنوان;فاعل;فرمان بردار;ګزارش;کړونکی;لاندي كول;لکه;مبتدا;مخامخ كول;مسند اليه;مشروط;مضامين;مضمون;موضوع;موضوع ګرځول;وړاندې كول;مسند عليه;زيهردست;مبحوث عنه;نيم غلامانه;څانګيز;مبحث;مطيع;مبتدیٰ;اېلول;په خطر كې;تبعه;ترلاس لاندې;لاندې كول;مخامخول