Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宿命 宿夜 宿题
宿命 宿夜 宿题

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

宿夜

[su4 ye4]
盝
( نظارت );په شپه كى;څارنه;دشپى;دلنډ مزله;شپنى;شپېيه;( د);شپى تميدونكى;هغه سهوه چه له ډيرى بيړى يايى پروايى څخه مينځ ته راځى