Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
笔据 笔直 笔胆 笔钱
笔据 笔直 笔胆 笔钱

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

笔胆

[bi3 dan3]
掸義
بيرل;ټم;(هغه مقدار چه په يوه بيلركې ځاييږى);بشکه;بېرل;بېلر;په بېلر كې ځايول يا اچول;پيپ;توپ;څلبر;دتوپك ميل;درمه;دروی;دورمه;ميل;ميله;يو بېلر;ټيم