Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
同一 同上 同义 同人 同伙 同位 同化 同名 同心 同志 同情 同时 同样 同格 同案 同步 同班 同盟 同窗 同等 同类 同胞 同质 同辈 同音 同龄
同一 同上 同义 同人 同伙 同位 同化 同名 同心 同志 同情 同时 同样 同格 同案 同步 同班 同盟 同窗 同等 同类 同胞 同质 同辈 同音 同龄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

同化

[tong2 hua4]
て
( لكه خوراك په وجود كې );تطبيقول;جذبول;زبېښل;زغمل;زغمل او حل كول;زغمېدل او منحل كېدل;سر سره ورکول;سره ورته كول;مشابه کول;ورته كېد;ورته کول;يو ډول کول;يو شانته كول;يوشان کول;يوشانته كېدل;مدغم;هضمول;حلول;خپلول;جذبېدل ;د نورو غوندې كېدل