Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
要不 要是 要求 要道 要饭
要不 要是 要求 要道 要饭

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

要不

[yao4 bu4]
璶ぃ
بل;بل څېر;بل ډول;بل راز;بل رنګ;بل شان;غيره;ګنې;كه نه;کنه;کني;که نه;مختلف;بل شانته;کانې;کنې;شان;اوكنې;په بل ډول