Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
划一 划刻 划勾 划定 划开 划成 划时 划木 划桨 划水 划痕 划破 划线 划给
划一 划刻 划勾 划定 划开 划成 划时 划木 划桨 划水 划痕 划破 划线 划给

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

划线

[hua2 xian4]
购絬
بګارول;پټه;پزړی;پور;تپت;تومن;ټپ;ثبتول;ثبتېدل;حساب;حساب و کتاب;حسابول;حسابېدل;څيری;درجه بندي كول;دموسيقي هغه تركيب چې په هغه كې دهرې اّلې اّواز جلا جلا معلومېږي;دين;رقعه;زخم;شق;شمار;شمارل;شمېر;شمېرل;شمېرل كېدل;عدد شل;قرض;ګټل;ګرږل;ګرږنه;ګرږېيل;ګرږی;ګڼل;ګڼل كېدل;لاس ته كول;نښه;ژغنډ;ترټل;زيات شمېر;نومره ګټل