Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
护卫 护城 护堤 护士 护套 护根 护民 护照 护理 护痉 护盖 护耳 护胸 护航 护身 护送 护鼻
护卫 护城 护堤 护士 护套 护根 护民 护照 护理 护痉 护盖 护耳 护胸 护航 护身 护送 护鼻

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

护理

[hu4 li3]
臔瞶
( غونډه;امداد;اوسېدنه;بېټ;پاملرنه;تساند;تعاون;چوپړ;حاضر كسان;حاضرتوب;حاضروالی;حاضري;حاضرين;حضور;خدمت;خدمتګاري;خدمتګذاري;خسمانه;راشه درشه;سروېس;سوبتيا;شتون;ګډون كوونكى;کومک;لاس نيونه;لاس نيوى;لاس ورکړه;لاس ورکونه;مجلس كې )