Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

点滴

[dian3 di1]
翴簑
برېک;پاټکی;پارچه;پلېتکه;پليته;تکه;توکرکى;توکری;ټوټه;چنډه;دملونى وسپنه چه داس په خوله كى وى;ښونګ;ګرمت يا پرمى تيغ;کرځ;کک;کلوښته;کنډک;مړى;رېزګۍ;مټکۍ;ترازه;ګوله;کپ;څپری;ګودړ;ستو;دهانه