Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宽大 宽宏 宽展 宽恕 宽纵 宽衣
宽大 宽宏 宽展 宽恕 宽纵 宽衣

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

宽衣

[kuan1 yi1]
糴︾
بربنډول لوڅيدل;بربنډيدل;بې پردې کول;جامه ايستل;جامه يې ايستل;کالي ايستل;کالي يې ايستل;لغړيدل;لوڅول;لوڅېدل;لغړل;کپړه