Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
倒位 倒台 倒数 倒易 倒空 倒车 倒闭
倒位 倒台 倒数 倒易 倒空 倒车 倒闭

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[dao3]

بربادول;بې برخې;بې بهره;دوپه;ډونډول;ډېوالي;فاقد;لتاړول;مفلس;هغه سړى چه په معامله كى تاوان وكړى;ورشکسته;ويرانول;يوالى;ديواليا;کم ما يه;دېواليه;دېواليه كول ;مُفلِس