Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
何人 何在 何故 何时
何人 何在 何故 何时

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

何故

[he2 gu4]
珿
په كوم سبب;چېته;چيشته;څرې;څله;څنګه;څه ته;څه له;دڅه دپاره;سبب;علت;نو;ولې