Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
尊为 尊敬 尊重 尊鱼
尊为 尊敬 尊重 尊鱼

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

尊敬

[zun1 jing4]
碙穛
په درنښت;داحترام له مخى;محترماً;دست بسته;محترمانه;درناوی