Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
属下 属员 属实
属下 属员 属实

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

属员

[shu3 yuan2]
妮
( مادون);ايل;په ګرامر كي تابعى جمله;تابع;تر لاس لاندې;ټيټ;ټيټول;زېردست;فرعي;كښته كول;لاس کوڅی;لاس لادندي كول;لاس لاندى;لاس لاندي;لاسکتوی;لاسکوڅی;مادون;منونكي;ترلاس لاندي;تابعدار;لاس کتوی;راکښته;رايتول;مطاوع;اوسارول;محکوم;زيهردست;ثانوي;مطيع;کنترولېدل;ترلاس لاندې;مُطيع;منونكى