Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

打字

[da3 zi4]
ゴ
( لكه يو ډوا خلك );انواع;اورچينې;بلوسل;پرېبدل;پنځه;په ټايپ چاپول;په کار;تعيينول;تکميل;تنېدل;توكم كهول;ټاپه;ټاپه كول;ټايپ;ټايپ كول;ټيپ;جنس;چاپ;چاپول;څوول;څېر;خاپ نخښه;خوی;خوي خصلت;خېل;خيل;دروږ;ډوا;ډول;راز;رشه;رقم;رنګ;روڼا;زيل;ژوبڼ;سارى;سجيه;سرمشق;ښكارندوى;سمبول;سيرت;شان;شانې;طبعه;طينت;غايبوالی;قسم;ګلپي;ګوره;کرکټر;لوښه;ماركه;مارک;مثال;مشال;نښه;نمونه;نمونه ښوول;نوع;قسماقسم;تيپ;ذيل;توکی;توګه;حروف;ګونه;شکل;صيغه;نوغى